olvasoterem

Szolgáltatások

Könyvtárhasználati szabályzatok

Az Evangélikus Országos Könyvtár  (EOK)  a Magyarországi Evangélikus Egyház területére kiterjedő illetékességgel működő tudományos intézmény; egyházi szakkönyvtár.
Tevékenységét - mint nyilvános könyvtár - a nyilvános könyvtárak gyakorlata szerint végzi.

A könyvtár dokumentumainak és használati tárgyainak megóvása minden könyvtárhasználó kötelessége, aki a kölcsönvett, illetve a helyben használt dokumentumokért anyagi felelősséggel tartozik.

A gyűjtemények használata nyilvántartásba vételhez kötött, amely beiratkozással (olvasói nyilvántartó lap és olvasójegy, valamint muzeális dokumentumot kutató nyilvántartó lap kérelem), illetve ingyenes regisztrációval történik.

Letölthető dokumentumok

Helyben olvasás

A könyvtár állományát minden olvasó érvényes olvasójeggyel használhatja.
A kézikönyvtárból használatra levett köteteket, folyóiratszámokat dokumentumokat a könyvtáros oszthatja vissza a megfelelő helyre.
A raktári állományból kérőlap kitöltésével lehet könyvet vagy folyóiratot kérni. Minden műnél – külön kérőlapon – a raktári jelzetet, folyóiratnál a címet és az évszámot kell feltüntetni.

A Régi és Ritka Könyvek Gyűjteményét, a Podmaniczky–Degenfeld Könyvtár anyagát, valamint a muzeális dokumentumokat és kéziratokat csak külön (kutatói) engedéllyel lehet használni. A muzeális értékű dokumentumokat és kéziratokat csak a kérést követő napon tudjuk kedves olvasóink, kutatóink rendelkezésére bocsátani.

Könyvtárközi kölcsönzés

Az Evangélikus Országos Könyvtár – mint nyilvános könyvtár – részt vesz a könyvtárközi dokumentumellátásban. Olvasóink kérésére a könyvtár állományában nem található dokumentumokat más könyvtárból – lehetőség szerint – megkérjük és helyben használatra biztosítjuk.

Tájékoztató szolgálat

A könyvtári tájékoztató szolgálat a Könyvtár állományáról, valamint a Könyvtár gyűjtőkörébe tartozó szakterületekhez kapcsolódó hazai és külföldi információs szolgáltatásokról, azok hozzáférhetőségéről ad tájékoztatást.

Igénybe vehető szolgáltatásaink:

 • segítségnyújtás könyvtári katalógusok használatában;
 • információszolgáltatás az Evangélikus Országos Könyvtár által előfizetett adatbázisokról;
 • módszertani segítségnyújtás:
  • adatbázisok használatában,
  • irodalomkutatás végzésében,
  • hivatkozások készítésében;
 • referensz kérdésekre bibliográfiai információk szolgáltatása;
 • irodalomkutatás.

Elérhetőségünk: eok [at] lutheran.hu vagy konyvtar [at] lutheran.hu
Tájékoztató szolgálatunk e-mail címére várjuk kérdéseiket, megkereséseiket.

Internet- és adatbázis-használat

Az olvasóteremben elhelyezett számítógépen ingyenes internet-hozzáférést tudunk biztosítani; könyvtári katalógusokat, a gyűjteményben megtalálható elektronikus dokumentumokat, digitalizált dokumentumainkat használhatják látogatóink, kutatóink.

Reprográfia

Kizárólag a könyvtár dokumentumaiból készítünk másolatot a „Szerzői jogi törvény” (1999. évi LXXVI. tv.) vonatkozó jogszabályainak betartásával. Rövidebb terjedelmű dokumentumokat – forgalomtól függően – vagy azonnal, vagy a soron következő kutatónapra vállalunk. Hosszabb terjedelmű dokumentumokat 8-10 napos határidővel tudunk vállalni.

Nem másolunk:

 • egész dokumentumot
 • nagyméretű folyóiratot, segédkönyvet
 • kéziratot
 • oklevelet
 • 1850 előtti dokumentumot
 • rossz állapotú dokumentumot akkor sem fénymásolunk, ha az 1850 után keletkezett
 • kézikönyvet (szótár, lexikon, adattár)
 • művészeti albumot, aprónyomtatványt
 • a különgyűjtemények darabjait

A szerzői jog alá eső köteteknél teljes művet, címoldalt nem másolunk, továbbá – lehetőségeinkhez képest – korlátozott mennyiségben vállalja a könyvtár másolatok készítését.

A különgyűjtemény (Régi és Ritka Könyvek Gyűjteménye; Podmaniczky-Degenfeld Könyvtár anyaga, valamint a muzeális értékű dokumentumok, kéziratok) dokumentumainak másolása digitális eszközzel, a könyvtár mindenkori vezetőjének az engedélyével, ill. meghatározott közlési feltételekkel és a szerzői jogok figyelembevételével végezhető.

Az Evangélikus Országos Könyvtárszolgáltatási díjai

Másolás: A/4-es méret

40 Ft / oldal

Számítógépes nyomtatás (nem színes)

30 Ft / oldal

Szkennelés

20 Ft / oldal

Digitális fénykép (munkadokumentum készítéshez)

200 Ft / kép

Digitális fénykép (egyszeri publikálásra)

1500 Ft / kép

Bibliográfia készítése

50 Ft/tétel

Könyvtárbemutatás

Az Evangélikus Országos Gyűjtemény munkatársai – előzetes bejelentés után – történeti ismertetéssel és a különböző állományrészek bemutatásával állnak az érdeklődők rendelkezésére.

 

Fedezze fel Magyarország legnagyobb evangélikus történeti gyűjteményét!

 

Látogasson el az Üllői útra Szentkirályi utca sarkán található frissen megújult evangélikus székházba az Evangélikus Gyűjtemény | Evangélikus Országos Könyvtárba.

 

 

A könyvtár  része a Podmaniczky-Degenfeld Könyvtár, amely  mintegy 28.000 kötetes lenyűgöző főúri gyűjteményt őriz. A könyvtár egyéni és csoportos ingyenes vezetett túrákat szervez péntekenként, ahol a látogatóknak lehetőségük nyílik arra, hogy megismerhessék ezt az egyedülálló történelmi, irodalmi, tudományos muzeális gyűjteményt. A túrák de. 10 és 11 órakor kezdődnek. Kirándulásonként maximum 20 fő vezetésére van lehetőség, ezért előzetes bejelentkezés szükséges. Bejelentkezni mindenképpen írásos formában az alábbi elérhetőségeken  lehet a csoport létszámának és a kapcsolattartó elérhetőségének megjelölésével, érkezés előtt legalább 1 héttel. Különösen indokolt esetben  egyeztetés mellett  ettől eltérő időpontban is fogadunk csoportokat.

 

Bejelentkezés, időpontfoglalás:

E-mail: eogylatogatas [at] lutheran.hu

Telefon: +36 1 486 3555 vagy +36 20 770 0028

A bejelentés akkor érvényes, ha visszajelzést küldünk, amely tartalmazza a pontos időpontot és a fogadott létszámot.

A könyvtár az időpont-változtatás jogát fenntartja!

 

Választható programok:

 

 

Időtartam

Választható programok

Tartalom

Általános körbevezetés 

kb. 35 perc

Podmaniczky-Degenfeld Könyvtár

A könyvtár történetének, tereinek és állományának bemutatása. Rövid ismertetés a gyűjteményekről, szolgáltatásokról, feladatainkról.

Nagy túra csoportoknak

kb. 1 óra

Evangélikus Országos Könyvtár,  Podmaniczky-Degenfeld Könyvtár, Evangélikus Országos Levéltár, a Üllői úti székház és a józsefvárosi evangélikus templom megtekintése.

A Podmaniczky-Degenfeld Könyvtár és az evangélikus levéltár történeti tereinek bemutatása mellett az épülettel, valamint a józsefvárosi evangélikus templommal is megismerkedhetnek a látogatók.

Szakmai előadás, bemutató

megbeszélés szerint

megbeszélés szerint

A bemutató tartalmát az egyeztetett egyedi igények szerint állítjuk össze.

Iskolai csoportok fogadása

előzetes egyeztetéssel

megbeszélés szerint

Életkornak megfelelő tartalommal.

tematikus szeminárium hallgatói csoportoknak

 

előzetes egyeztetéssel

együttműködési megállapodás keretében

Fontos feladatunknak tartjuk, hogy az egyetemi hallgatókat, fiatal kutatókat megismertessük gyűjteményünkkel.  Amennyiben egyetemi oktatók és hallgatóik egy-egy szeminárium keretében ellátogatnak hozzánk, szívesen bemutatjuk nekik könyvtárunkat és szolgáltatásainkat. A gyakorlati tudnivalók mellett a hallgatói csoport szakjához kapcsolódó könyvtári forrásokat is ismertetjük.