olvasoterem

Szolgáltatások

Helyben olvasás

A könyvtár állományát minden olvasó érvényes olvasójeggyel használhatja.
A kézikönyvtárból használatra levett köteteket, folyóiratszámokat dokumentumokat a könyvtáros oszthatja vissza a megfelelő helyre.
A raktári állományból kérőlap kitöltésével lehet könyvet vagy folyóiratot kérni. Minden műnél – külön kérőlapon – a raktári jelzetet, folyóiratnál a címet és az évszámot kell feltüntetni.

A Régi és Ritka Könyvek Gyűjteményét, a Podmaniczky–Degenfeld Könyvtár anyagát, valamint a muzeális dokumentumokat és kéziratokat csak külön (kutatói) engedéllyel lehet használni. A muzeális értékű dokumentumokat és kéziratokat csak a kérést követő napon tudjuk kedves olvasóink, kutatóink rendelkezésére bocsátani.

Könyvtárközi kölcsönzés

Az Evangélikus Országos Könyvtár – mint nyilvános könyvtár – részt vesz a könyvtárközi dokumentumellátásban. Olvasóink kérésére a könyvtár állományában nem található dokumentumokat más könyvtárból – lehetőség szerint – megkérjük és helyben használatra biztosítjuk.

Tájékoztató szolgálat

A könyvtári tájékoztató szolgálat a Könyvtár állományáról, valamint a Könyvtár gyűjtőkörébe tartozó szakterületekhez kapcsolódó hazai és külföldi információs szolgáltatásokról, azok hozzáférhetőségéről ad tájékoztatást.

Igénybe vehető szolgáltatásaink:

 • segítségnyújtás könyvtári katalógusok használatában;
 • információszolgáltatás az Evangélikus Országos Könyvtár által előfizetett adatbázisokról;
 • módszertani segítségnyújtás:
  • adatbázisok használatában,
  • irodalomkutatás végzésében,
  • hivatkozások készítésében;
 • referensz kérdésekre bibliográfiai információk szolgáltatása;
 • irodalomkutatás.

Elérhetőségünk: eok [at] lutheran.hu vagy konyvtar [at] lutheran.hu
Tájékoztató szolgálatunk e-mail címére várjuk kérdéseiket, megkereséseiket.

Internet- és adatbázis-használat

Az olvasóteremben elhelyezett számítógépen ingyenes internet-hozzáférést tudunk biztosítani; könyvtári katalógusokat, a gyűjteményben megtalálható elektronikus dokumentumokat, digitalizált dokumentumainkat használhatják látogatóink, kutatóink.

A Podmaniczky-Degenfeld Könyvtár bemutatása csoportoknak

Az Evangélikus Országos Gyűjtemény munkatársai – előzetes bejelentés után – történeti ismertetéssel és a különböző állományrészek bemutatásával állnak az érdeklődők rendelkezésére.

Könyvtárhasználati szabályzatok

Az Evangélikus Országos Könyvtár  (EOK)  a Magyarországi Evangélikus Egyház területére kiterjedő illetékességgel működő tudományos intézmény; egyházi szakkönyvtár.
Tevékenységét - mint nyilvános könyvtár - a nyilvános könyvtárak gyakorlata szerint végzi.

A könyvtár dokumentumainak és használati tárgyainak megóvása minden könyvtárhasználó kötelessége, aki a kölcsönvett, illetve a helyben használt dokumentumokért anyagi felelősséggel tartozik.

A gyűjtemények használata nyilvántartásba vételhez kötött, amely beiratkozással (olvasói nyilvántartó lap és olvasójegy, valamint muzeális dokumentumot kutató nyilvántartó lap kérelem), illetve ingyenes regisztrációval történik.

Letölthető dokumentumok

Reprográfia

Kizárólag a könyvtár dokumentumaiból készítünk másolatot a „Szerzői jogi törvény” (1999. évi LXXVI. tv.) vonatkozó jogszabályainak betartásával. Rövidebb terjedelmű dokumentumokat – forgalomtól függően – vagy azonnal, vagy a soron következő kutatónapra vállalunk. Hosszabb terjedelmű dokumentumokat 8-10 napos határidővel tudunk vállalni.

Nem másolunk:

 • egész dokumentumot
 • nagyméretű folyóiratot, segédkönyvet
 • kéziratot
 • oklevelet
 • 1850 előtti dokumentumot
 • rossz állapotú dokumentumot akkor sem fénymásolunk, ha az 1850 után keletkezett
 • kézikönyvet (szótár, lexikon, adattár)
 • művészeti albumot, aprónyomtatványt
 • a különgyűjtemények darabjait

A szerzői jog alá eső köteteknél teljes művet, címoldalt nem másolunk, továbbá – lehetőségeinkhez képest – korlátozott mennyiségben vállalja a könyvtár másolatok készítését.

A különgyűjtemény (Régi és Ritka Könyvek Gyűjteménye; Podmaniczky-Degenfeld Könyvtár anyaga, valamint a muzeális értékű dokumentumok, kéziratok) dokumentumainak másolása digitális eszközzel, a könyvtár mindenkori vezetőjének az engedélyével, ill. meghatározott közlési feltételekkel és a szerzői jogok figyelembevételével végezhető.

Az Evangélikus Országos Könyvtárszolgáltatási díjai

Másolás: A/4-es méret

40 Ft / oldal

Számítógépes nyomtatás (nem színes)

30 Ft / oldal

Szkennelés

20 Ft / oldal

Digitális fénykép (munkadokumentum készítéshez)

200 Ft / kép

Digitális fénykép (egyszeri publikálásra)

1500 Ft / kép

Bibliográfia készítése

50 Ft/tétel