olvasoterem

Küldetésnyilatkozat

Az Evangélikus Országos Könyvtár céljának és feladatának megfelelően elsősorban a magyar evangélikusság múltjára és jelenére vonatkozó, nyomtatásban megjelent magyar és idegen nyelvű dokumentumokat gyűjti. Elősegíti ezzel a hazai evangélikus lelkészképzés munkáját, illetve a hazai művelődéstörténeti és protestáns történeti kutatásokat.

A Magyarországi Evangélikus Egyház legnagyobb nyilvános könyvtáraként feladatának tekinti, hogy a magyar és az egyetemes kultúra értékeinek megismeréséhez egyre szélesebb körben bocsássa rendelkezésre gyűjteményét, és elősegítse a keresztyénység és a  protestantizmus, különösen a magyarországi, illetve a magyar nyelvű evangélikus kultúra kincseihez való szabad hozzáférést.