olvasoterem

Publikációk a könyvtárról

Szimonidesz Lajos: II. Rákóczi Ferenc hadiújságja, Budapest 1940. Különlenyomat a Magyar Könyvszemle 1939. 4. számából.
Mályusz Elemér: Központi könyvtárunk, in Lelkipásztor, 27 (1952), 313-318.
Papp Ivánné: A Magyarországi Evangélikus Egyház könyvtárai és a tudományos kutatás, in Régi könyvek és kéziratok, Bp., 1974, 249-255.
Papp Ivánné: „Szolgáljon a hazai közművelődésnek!” – Ötven éve mienk a Podmaniczky-Degenfeld Könyvtár, in Evangélikus naptár az 1979. évre, Bp., 1978, 63-66.
Kendeh Tünde: Az Evangélikus Országos Könyvtár története, szakdolgozat, kézirat, 1990.
H. Hubert Gabriella: Ismeretlen 18. századi Balassi-Rimay Istenes énekek-kiadás az Evangélikus Országos Könyvtárban, in Magyar Könyvszemle, 113 (1997), 205-212.
Mányoki János: Evangelisch-Lutherische Zentralbibliothek, in Handbuch deutscher historischer Buchbestände in Europa, Band V. Ungarn, Hildesheim-Zürich-New York, 1998, Olms Verl., 102-106.
H. Hubert Gabriella: A sajókazai Radvánszky-könyvtár története, Szeged, 1998.
H. Hubert Gabriella: Az Evangélikus Országos Könyvtár (EOK), in Könyvtári Levelező/lap, XI. (1999/2), 12-13.
Selmeczi Pálma: A budapesti Evangélikus Gimnázium Arany János Köre Könyvtárának rövid története, in Könyv és Nevelés, 5 (2003), 1. sz., 34-43.
H. Hubert Gabriella: Podmaniczkyana 1, 2007.
H. Hubert Gabriella: Még egy kötet Bornemisza Péter könyvtárából?, in Tanulmányok Szelestei N. László tiszteletére, szerk. Maczák Ibolya, Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, 2007 (Pázmány Irodalmi Műhely. Tanulmányok), 113-117.
Balogh Kriszta: Az evangélikus iskolák könyvtárainak helyzete. Egy iskolai könyvtári felmérés eredményei, in.: Elektronikus Könyv és Nevelés X. évf. 2008/3.sz.
H. Hubert Gabriella: Istenes magyar énekek, in Megújulás és megmaradás: Fabiny Tibor-emlékkönyv, Budapest, Luther Kiadó, 2009.
H. Hubert Gabriella: Fejezetek az Evangélikus Országos Könyvtár készülő antikvakatalógusából – BCACH, in "mint az gyümölczös és termett szölöveszszöc..." : tanulmányok P. Vásárhelyi Judit tiszteletére, szerk. Stemler Ágnes, Varga Bernadett, Bp., OSZK-Balassi, 2010, 231-242.
H. Hubert Gabriella: Radvánszky János kódexe (Stoll 127. sz.), in Ghesaurus: Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára, szerk. Csörsz Rumen István, rec.iti, Bp., 2010, 401-410.
H. Hubert Gabriella (szerk.); (munkatársak Herzog Csaba, Jillyné Mássik Mária és Selmeczi Pálma): Magyar Evangélikus Bibliográfia, ISSN 2630-9424. 1.
Mányoki János: Papp Ivánné emlékére, in Bivio : tanulmányok az Evangélikus Országos Könyvtár műhelyéből, Budapest, 2013, 17-21.
Mányoki János: Beköszöntő, in Bivio : tanulmányok az Evangélikus Országos Könyvtár műhelyéből, Budapest, 2013, 5-16.
H. Hubert Gabriella: Eindult a Magyar Evangélikus Bibliográfia, in Evangélikus Élet, 2013. május 26.
H. Hubert Gabriella: Szekrény mélyén, pincében vagy padláson, in Evangélikus Élet, 2013. november 10.
H. Hubert Gabriella: Könyvtár és olvasója: Szentiványi Vince Bogomér és Madách Imre, in Evangélikus Élet, 2014. június 29.
Mányoki János: Az Evangélikus Országos Könyvtár, in A reformáció kincsei. 1., A Magyarországi Evangélikus Egyház / szerk. Kollega Tarsoly István, Kovács Eleonóra, Budapest : Tarsoly, 2015, 217-219.
H. Hubert Gabriella: Az Evangélikus Országos Könyvtár korai történetének a vázlata, in MONOKgraphia : tanulmányok Monok István 60. születésnapjára, szerk. Nyerges Judit, Verók Attila, Zvara Edina, Budapest, Kossuth, 2016, 283-288.
Hubert Gabriella, H. (1956-): Tudományos könyvtár közművelődési szereppel? , / in: Lelkiség és irodalom : tanulmányok Szelestei N. László tiszteletére / szerk. Bajáki Rita [et al.] Budapest : MTA-PPKE Barokk Irod. és Lelkiség Kutatócsop., 2017, 187-192
Mányoki János (1956–): Gyűjteményeink és kincseik, / Mányoki János. In: Bivio 2018 / [szerk. Mányoki János, Pintér Gábor]. – Budapest : Evangélikus Országos Gyűjtemény, 2018, 5–19.