olvasoterem

A hónap könyve - 2019. november

A 147. zsoltár magyarázata

 

Lauda Jerusalem

 

 

Harmat Könyvkiadó

  • Debrecen— Budapest 2017
  • Luther, Martin
  • [ford.Szaszákné Sebők Viola]
  • 79 p.
  • Tárgyszavak: Biblia— Ószövetség — Zsoltárok könyve— Zsoltár 147— zsoltármagyarázat— bibliamagyarázat

 

Ismertető

 

Karcsú kis kötet: két kiadó (Prudex, Harmat) ünnepi ajándéka. Külsejével – papírminőség, fotók, belső tagolás – a bibliofileket is megszólítja, tartalmi szempontból azonban jóval átfogóbb szándék áll mögötte: egészében adni egy olyan Luther-írást, amely a mai ember számára is lényegi üzenetet hordoz; magyarul azonban idáig nem volt olvasható, a mai átlagolvasóhoz szabottan rövid, megértését pedig kevéssé nehezítik teológiai és történeti tudnivalók.

Az 1532-ben íródott zsoltármagyarázat valamennyi említett szempontnak megfelel. Csupán az lehet szokatlan, hogy az első hitágazat témaköréhez tartozik, így a lutheri teológia veleje inkább közvetve, érintőlegesen található meg benne. Valószínű, hogy a szerkesztő (Lente István) és a kiadók már eleve olyan írást kerestek, amelynek üzenete a lehető legátfogóbb: nem csak a keresztyén felekezetek, de a keresztyén-nem keresztyén határvonal átlépésére is képes. Így a második hitágazat, szorosabban Luther kereszt-teológiája kevéssé jöhetett szóba, sokkal alkalmasabbnak tűnhetett olyan mű, amely a teremtő-gondviselő Isten gondolatkörében született.

Luther kommentárja a mindenkori hálaadást és az Istenbe vetett bizalmat állítja a középpontba. Kárhoztatja azt a vakságot, amely nem akarja belátni, hogy az egyes képességek Isten ajándékai: ez a látás önistenítéshez, bálványimádáshoz vezet. Adományokat kaptunk, amelyeket hálaadással és Istenre hagyatkozva kell felhasználnunk.

Egyszerű, de valóban átfogó, lényegi üzenet. Gondolati magva transzponálható, s akár felekezeten kívüli olvasó is érdeklődve olvashatja. Luther prózájának lüktetése, elevensége is megmarad Szaszákné Sebők Viola tolmácsolásában: a reformátor hasonlatai, életközelsége, valamint mondatainak ritmusa szépirodalmi élményt is nyújtanak. Sőt azt kell mondani, ma már azok előtt nyílik meg igazán a könyvecske, akik tudnak transzponálni, de a szépirodalmi élményre is van fülük.

147