olvasoterem

A hónap könyve - 2019. szeptember

Erős vár a mi Istenünk! - Luther Márton füveskönyve

 

Lazi Könyvkiadó

 

  • Budapest 2017
  • Reisinger János (vál., szerk. és az utószót írta)

 

  • 223 p.
  • Tárgyszavak: Luther, Martin (1483-1546) — német irodalom — aforizma — bölcsesség — idézetgyűjtemény — vallásos irodalom — 16. század

 

Ismertető

 

Erős vár a mi Istenünk. Luther Márton füveskönyve.  Vál., szerk. és az utószót írta: Reisinger János.

A válogatásban közreműködött: Sidló Mariann. Szeged 2017.  (224) p.

 

A jubileumi év egyik legsikerültebb kiadványa, formai szempontból is megnyerő. Folytatja a szélesebb közönségnek szánt magyar Luther-válogatások sorát, de markánsan különbözik két korábbi, talán terjedelmében is hasonló kezdeményezéstől. Virág Jenő mindenekelőtt a reformátor életére összpontosított munkájában, s a lutheri teológia elemei itt az életrajzba ágyazódnak. Márton László az Asztali beszélgetésekből állított össze antológiát: ebben a kortörténeti furcsaságok, kuriózumok, hiedelmek és egykorú pletykák kerülnek a középpontba.

Reisinger János a szemelvényeket a már megjelent magyar fordításokból (a két nagyobb közegyházi sorozatból és az egyéb, kisebb munkákból) válogatta, s indokolt esetekben nyelvi-stilisztikai szempontból simított is a szövegen. Vállalkozása mindenképpen üdvös:  az eddigi magyar kiadások jellege, terjedelme – adott esetben a nyelve – szinte kiprovokálják az ilyen kezdeményezést. A szerkesztő becsületesen és okosan törekedett arra, hogy a válogatásban Luther személyisége, teológiai gondolkodása és a társadalom-politika-történelem egyes, fontosabb kérdéseiről vallott nézetei valóban megjelenjenek. S Reisinger Jánosnak van szeme a súlyos mondatokra, de van füle a lutheri hang, stílus változásaira is. Antológia esetében mindig lehet részletkérdéseken vitatkozni, egészében azonban életközeli, izgalmas, eleven és lényeglátó kötetről van szó. Tartalmában sokkal több, mint felekezeti belügy, viszonyaink ismeretében mégis azt kell mondani: már az is eredmény volna, ha evangélikus – ill. protestáns - körökben állandó olvasmánnyá válna.

Ha van  - nagyon óvatos - kritikai megjegyzésem, nem az esetleges nyomdahibára, betűtévesztésre vonatkozik (láttam ilyet), inkább a címet érinti. Vagy erős vár, vagy Luther: a kettő együtt nekem már sok; de a (mostanában újramelegített) füveskönyvet sem érzem telitalálatnak. Luther korában a gyógyászat erősen a gyógyfüvezést jelentette, s Luthernek jócskán vannak gyógyászatra vonatkozó megjegyzései. A borítóra pillantva először azt hittem, hogy ilyen megjegyzéseket gyűjtött egybe a kis kötet. Pedig hát florilégium, virágoskert.

jpg