olvasoterem

A hónap könyve

A hónap könyve - 2020. július

"Pulszky Ferencz ajándoka" : rézmetszet, gipsz, fénykép - fejezetek a műtárgymásolás történetéből : Evangélikus Országos Múzeum, Budapest 2020. március 26.-június 10. : kiállításvezető

 

Evangélikus Országos Gyűjtemény

 

  • Budapest 2020
  • 48 p.
  • Tárgyszavak: Philpot, John Branton (1812-1878) — Pulszky Ferenc (1814-1897) — Fejérváry Gábor (1780-1851) — Fejérváry-Pulszky gyűjtemény — műtárgymásolás — műtárgyfényképezés — szobrászat — elefántcsontfaragvány — rézmetszet — fénykép — festmény — dombormű — kiállítási katalógus

 

Az 1870-es évek első felében Pulszky Ferenc jóvoltából igen értékes fotóalbum került a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárába.  A képeket John Brampton Philpot angol fényképész különböző európai gyűjteményekben őrzött régi elefántcsont-faragványokról, pontosabban azok gipsz másolatairól készítette, s munkájának nagy érdeme, hogy már a történeti rendszerezés igényével készült. Pulszkyt ez a nagymúltú iparművészeti ág azért is foglalkoztatta, mert nagybátyja, Fejérváry Gábor eperjesi műgyűjteménye világviszonylatban is jelentős elefántcsontfaragvány-állományt őrzött, amelyet azonban az örökös, Pulszky - angliai emigrációjának anyagi kényszerűségei között – a gyűjtemény egészével együtt el kellett, hogy adjon.

2016-ban a MTA BKK Művészettörténeti Intézetének kiadásában megjelent a fotógyűjtemény katalógusa, s 2020-ban az Evangélikus Országos Múzeum lett a házigazdája annak a kiállításnak, amely a műtárgymásolás újkori történetét és Pulszky említett gyűjteményét mutatta be az érdeklődőknek.

A kiállításvezető füzet szövege a 2016-os, Papp Júlia és Benedetta Chiesi által szerkesztett katalóguson alapszik. Papp Júlia tanulmánya jó példa lehet arra, hogy a népszerűsítés nem jelenti a gondolat vulgarizálását, sőt az eseménytörténet bonyolult összefüggései sem föltétlenül vesznek el benne. A tanulmány az újkori másolási technikák fejlődésének, térhódításának rövid, magvas tárgyalása után szól a Fejérváry-Pulszky Gyűjteményről, érinti Pulszky szerepét a műtárgymásolás hazai elfogadtatásában és elterjesztésében, s röviden tárgyalja a fényképész, John Brampton Philpot működését is.

Az elefántcsontfaragványok másolásáról, szorosabban véve a Pulszky által ajándékozott fotógyűjteményről a tanulmány – érthetően – viszonylag részletesebben szól, típus-tematika és korszakolás szerinti megközelítésben.

A külsejében is vonzó, gazdag képanyaggal ellátott füzet az Evangélikus Országos Gyűjtemény kiadvány-sorozatának része.

pulszky